Jak připravit stromky na jaro


Jak připravit stromky na jaro

Dříve než nastane jaro, je vhodné stromky, zvláště ty ovocné, jako je například jabloň nebo hrušeň na sezónu připravit. Jedním z úkonů, co je třeba v předjaří udělat, je prořezání stromků. Starší stromky je nutné prořezávat kvůli údržbě a mladé pro to, aby rostly tak, jak my chceme. Je už taková zvyklost, že se dělí řezání stromů do tří kategorií. Zahrádkáři dělí řezy na výchovné, udržovací a omlazující. Každý má svůj význam a účel, a proto se skutečně v tomto případě vyplatí metoda – dvakrát měř a jednou řež. Málo co poškodí stromy tolik, jako nevhodné prořezání.

1, Omlazující

Toto prořezávání se obvykle provádí u starších jabloní okolo 40 let a hrušní okolo 50 let. Ty už mají často starší větve skloněné, a tím stíní těm mladším, které chtějí růst. Doporučuje se prořezávat postupně a klidně si tuto činnost rozložit na více let. Obvykle se začíná od koruny a pokračuje směrem dolů. U starších stromů se nemusíme bát radikálnějšího průřezu, obvykle ho dobře snáší.

2. Probírkový

Probírkový neboli udržovací řez se dělá s ohledem na to, aby strom dále vzkvétal, a proto se zaměřuje hlavně na oříznutí nemocných a poškozených větví. Tento řez má za účel dostat do koruny světlo a zajistit dostatek sil pro plození jablek či hrušní, které bývá nemocnými větvemi ohroženo, jelikož ty značně strom vyčerpávají.

3, Výchovný

Je to řez, který se dělá již po několika letech od výsadby a je to takový formující řez, aby stromek rostl tak, jak my chceme a zároveň zůstal zdravý. Dociluje se toho tím, že se v rozumné míře zkrátí výhonky tak, aby si jich moc vzájemně nekonkurovalo a stromek měl dost sil na vytvoření pevných a pružných hlavních větví.
Prořezávání stromků by se mělo dělat každým rokem, minimálně bychom se měli starat o zdraví stromů a tím pádem prořezávat staré a nemocné větve. Důležité je vše dělat s rozmyslem, abychom neudělali více škody než užitku.

 

You may also like